linawings

Senses wide open

A Magical Place of Retreat

The village of Gela in Rhodope mountains would remain known for me only with the folklore gathering of gaida players in the beginning of August, had it not be for the magical small hotel situated on one of the sunny hills of the otherwise poor and isolated dwelling. It is a place for harmonious retreat, connection with nature, local food and home-made wine and small chats with the owner. He also researches and maintains several spots of archeological significance nearby which adds to the spirit of the area.

***

Родопското село Гела щеше да ми бъде познато само със събора на гайдарите в началото на август, ако не беше магическото хотелче на един от слънчевите хълмове на иначе бедното и изолирано селце. То се оказа убежище за намиране на хармония, връзка с природата, наслаждаване на местна храна, домашно вино и приятни разговори със собственика. Той също така проучва и поддържа няколко местни археологически забележителности, които допринасят към духа на мястото.

161004031706180514071511081213

A Dear Friend Will Be Missed

A dear old friend starts a new life in Australia in something like 3 weeks! She will be greatly missed.

***

Оше един стар приятел заминава! След шокиращо кратките 3 седмици, започва нов живот в Австралия. Ще ми липсваш, момиче!

Photo06_6-3

Directing of Life

I just finished and greatly enjoyed the book “Notes on Directing” (130 Lessons in Leadership from the Director’s Chair) by Frank Hauser and Russell Reich. My interest is non-professional although keen because I find acting and directing really have a key to self-knowing, self-challenging and accepting the world with more senses that you are used to do. Besides you may have also noticed/felt that these people have the great potential to be leaders and influencers in the broadest sense of the word. At the end it is all about the big science of life – how to communicate with people to make them feel encouraged to show their best potential (a skill that is greatly rewarding the more you practice it with friends, employees, kids, partners, etc), how to stay positive under challenging circumstances, how to prepare to achieve the result you desire, etc. And it is always re-freshening to take a different perspective from other areas of human experience.

***

Току-що завърших и страхотно харесах книгата “Notes on Directing” (130 Lessons in Leadership from the Director’s Chair) от Frank Hauser и Russell Reich (не знам да е издавана на български). Интересувам се от темата непрофесионално, за мен цялата материя е вълнуваща, защото намирам в актьорството и режисирането ключ към себепознаването, задаването на предизвикателства към себе си и възприемането на света с повече сетива, отколкото сме свикнали. Смятам, че тези хора имат интересен потенциал за лидерство и влияние със силното си присъствие и начина си на мислене. В крайна сметка всичко това е част от голямата наука за живота  – как да комуникираме с другите, така че да ги окуражаваме да развиват патенциала си (умение, което дава голямо удовлетворение колкото повече го използваме към приятели, подчинени, деца, партньори и т.н.), как да останем позитивни при трудни и невъзможни обстоятелства, как да се подготвим, така че да постигнем резултата, който желаем и т.н. Различната перспектива, взета от други области на човешкия опит, винаги е освежаваща.

 

The Performer in Me

This last year was dedicated to one side of me that proved to be very rewarding: my participation in a non-professional actor’s group (I used to play before but it took some years to come back). We prepared (as it seemed forever) for the performance of the English play “Love, Love, Love” by Mike Bartlett which took place in a sequence of weeks in June and July.

Acting is the science of life and on the scene anything about you shows as a magnifying glass for who you really are. Coming from your everyday life and throwing yourself into this parallel world is a hell of a challenge, but it’s unbelievable experience of dramatic ups and downs.

I believe everyone has a hidden performer inside, you just have to be ready to let your emotions go on the surface and never to think about it in terms of time/ result ratio. It’s not like in the business world.

***

Последната година беше посветена на една моя страст, която просто трябваше да осъществя – участие в актъорска група за непрофесионалисти (играла съм и преди няколко години, тази се завърнах отново). Работихме (с търпение и време, което изглеждаше безкрайно) по английската пиеса “Любов, любов, любов” от Майк Бартлет (превод на български: Харалампи Аничкин), чието представяне направихме в поредица от седмици през юни и юли.

Убедена съм, че актьорството е наука за живота и това, което си, личи на сцената, като през увеличително стъкло. Да дойдеш от ежедневния живот и да се хвърлиш в този паралелен свят е невъобразимо предизвикателство, състоящо се от драматични и емоционални възходи и падения.

Вярвам, че във всеки се крие способности на актьор, просто трябва да си готов да оставиш емоциите си да изплуват на повърхността и никога да не се скъпиш за времето, което се изисква, за постигане на резултат. Този свят е различен от бизнес света.

Late Summer

We are slowly getting to late summer which is my favourite part of the year. We have passed through the euphoria of “The summer is here” with its obligation to be super active to compensate for other not so pleasing part of the year; the temperatures slowly are getting to pleasantly warm; the nature is generous; the light and the speed are calm and relaxed. I am having quite a busy-working summer this year, I didn’t have the energy to take pictures, but I remembered the wonderful time I had  4 years ago attending 10-days photography workshop in the village of Bela Rechka (in Southwest Bulgaria).

***

Късното лято е любимата ми част от годината. Отминала е еуфорията от лятото, която те задължава да си свръх активен, за да наваксаш. Нещата се случват по-бавно, светлината е спокойна, температурите постепенно стават по-приятни. Това лято нямам енергия за снимане, защото работя много. Но си спомних за чудесните 10 дни на един уъркшоп по фотография от преди 4 години, точно по това време, в село Бела Речка (в Северозападна България).

IMG_235631-6IMG_180123-318 copy-528-2IMG_0609-3IMG_0594-232-2 retouched32-2-3-32221-320IMG_6276-2

Need to Get Political These Days/ Сега трябва да сме политически активни

For 17 days already tens of thousands of people participate in a peaceful protest  on the streets of my home town Sofia, Bulgaria. This is a protest against the corruption in politics and lack of democratic process which is supposed to push society’s development further and further. We feel we have lived enough in the parallel universes of all-is-allowed-for-some-people/ European values for normal life and development opportunities. Of course everybody has created his/ her own life and found some “islands of normality”, where we survive, but this is not enough already. We want new political course.

I am not able to photograph the protest and its thousand colourful faces. I cannot distance and observe from outside. But to feel how peaceful, positive, creative, brotherly the atmosphere is, I will give you only one example (taken with my mobile phone). The huge protests close some of the main transport arteries.  The city is friendlier now and I shout with delight while going downhill on my bike over one of the biggest boulevards on sunset. At the bottom maybe you will see the people gathered in the city’s center.

***

Спускането с колело по “Цариградско” на залез е неделима част от духа на протестите в София, които продължават вече 17ти ден. Да си изграждаме собствени “острови на нормалност” и да оцеляваме в тях, вече не ни е достатъчно. Искаме нов политически курс.

Нямам енергия да снимам многобройните цветни лица на протеста Не мога да се дистанцирам и да се превърна в страничен наблюдател. Но с удоволствие се възползвам от приятелски настроения град и се спускам с колелото си, крещейки от възторг.

20130622_204301

Berlin… again

Well, some places are so magnetic that bring you back anytime. My girlfriends wanted to visit the city and here we went end of March expecting early spring (leaving Sofia) and finding ourselves in late winter (arriving Berlin). My third time, enjoying it again. (Went digital this time, wanted to try if still inspires me).

(See my previous album from Berlin (film) here )

***

Някои места магнетично привличат връщането ти някога, някъде във времето. Приятелките ми искаха да идем и се озовахме в града в края на март, очаквайки ранна пролет (напускайки София), а заварвайки късна зима (пристигайки в Берлин). Трети път ми е, нямаше как да не ми хареса. (Пробвах дигитално снимане този път, исках да видя дали все още ме вдъхновява).

(Предишният ми албум от Берлин (на лента) е тук )

The Cathedral, Alexanderplatz TV tower & The Berlin Wall East Side Gallery (one of the most awful places I have been to)/ Катедралата, ТВ кулата на Александерплац & The Berlin Wall East Side Gallery (eдно от най-ужасните места, на които някога съм била)

 The Reichstag & The Art Academy — в Berlin, Germany


The Reichstag & The Art Academy/ Райхстага& Академията на изкуството

The Art Academy

The Art Academy

Historic Museum Island (but street art everywhere)

Historic Museum Island (but street art everywhere)/ Историческият остров на музеите (уличното изкуство е навсякъде)

Friedrich Str. (Mitte) / Mitte е централният район на Берлин

Friedrich Str. (Mitte) / Mitte е централният район на Берлин

Historic Museum Island/  Историческият остров на музеите

Historic Museum Island/ Историческият остров на музеите

Historic Museum Island/ Историческият остров на музеите

Historic Museum Island/ Историческият остров на музеите

It says "I love you"/ "Обичам те" на немски

It says “I love you”/ “Обичам те” на немски

Love, love... / Любовта е навсякъде

Love, love… / Любовта е навсякъде

It is quite unusual to see the philosphical "Take what you need" on a note on the traffic light pole/ Бележка на светофарен стълб "Вземи каквото ти е нужно" - доста философско

It is quite unusual to see the philosophical “Take what you need” on a note on the traffic light pole/ Бележка на светофарен стълб “Вземи каквото ти е нужно” – доста философско

Prenzlauerberg - the alternative area/  Prenzlauerberg - алтернативен район в Берлин

Prenzlauerberg – the alternative area/
Prenzlauerberg – алтернативен район в Берлин

 Jewelery hunting (always on the mind in a girls' group) / В момическата група бижутата винаги привличат вниманието


Jewelery hunting (always on the mind in a girls’ group) / В момичешката група бижутата винаги привличат вниманието

Prenzlauerberg - Sunday flee markets/ Prenzlauerberg - неделни пазари

Prenzlauerberg – Sunday flee markets/ Prenzlauerberg – неделни пазари

Prenzlauerberg

Prenzlauerberg

Love, love.../ Любовта е навсякъде

Love, love…/ Любовта е навсякъде

Sophien Str. (Mitte)

Sophien Str. (Mitte)

Sophien Str. (Mitte) - trendy design shop/ Sophien Str. (Mitte) - як дизайнерски магазин

Sophien Str. (Mitte) – trendy design shop/ Sophien Str. (Mitte) – як дизайнерски магазин

17

A reading nest/ Гнездо за четене

A reading nest/ Гнездо за четене

Saturday afternoon in Mitte - central Berlin area/ Съботен следобед в  Mitte - централен район на Берлин

Saturday afternoon in Mitte – central Berlin area/ Съботен следобед в
Mitte – централен район на Берлин

Prenzlauerberg - the alternative area/  Prenzlauerberg - алтернативен район на Берлин

Prenzlauerberg – the alternative area/
Prenzlauerberg – алтернативен район на Берлин

2122232425

Graffiti paradise/ Берлин е раят на графитите

Graffiti paradise/ Берлин е раят на графитите

Graffiti paradise/ Берлин е раят на графитите

Graffiti paradise/ Берлин е раят на графитите

Postboxes/ Пощенски кутии

Postboxes/ Пощенски кутии

Historic place turned into alternative area / Историческо място е превърнато в алтернативна зона

Historic place turned into alternative area / Историческо място е превърнато в алтернативна зона

30

Prenzlauerberg - alternative living against the rules/ Prenzlauerberg - живеене против правилата

Prenzlauerberg – alternative living against the rules/ Prenzlauerberg – живеене против правилата

3233343536373839

Remember what I told you about the jewelery hunting/ Спомнете си какво ви казах за лова на бижута

Remember what I told you about the jewelery hunting/ Спомнете си какво ви казах за лова на бижута

Ex-libris at flee market (To the excitement of my friend Sve)/ Екс либрис на съботен пазар, който предизвика вълнението на моята приятелка Све

Ex-libris at flee market (To the excitement of my friend Sve)/ Екс либрис на съботен пазар, който предизвика вълнението на моята приятелка Све

In memory of the Jews who once lived in that area (those plates are all over Berlin)/ Тези плочки са из цял Берлин - в памет на евреите, които са живели в дадения район

In memory of the Jews who once lived in that area (those plates are all over Berlin)/ Тези плочки са из цял Берлин – в памет на евреите, които са живели в дадения район

The Memorial

The Memorial

44

Panoramic view over Berlin - you see the gigantic construction work going on in the city/ Панорамна гледка над Берлин - могат да се видят гигантските строителни работи в града

Panoramic view over Berlin – you see the gigantic construction work going on in the city/ Панорамна гледка над Берлин – могат да се видят гигантските строителни работи в града

46

I loved the architecture (Potsdamer Platz)/ Обичам тази архитектура (Potsdamer Platz)

I loved the architecture (Potsdamer Platz)/ Обичам тази архитектура (Potsdamer Platz)

Potsdamer Platz

Potsdamer Platz

I loved the architecture (Potsdamer Platz)/ Обичам тази архитектура (Potsdamer Platz)

I loved the architecture (Potsdamer Platz)/ Обичам тази архитектура (Potsdamer Platz)

I loved the architecture (Potsdamer Platz)/ Обичам тази архитектура (Potsdamer Platz)

I loved the architecture (Potsdamer Platz)/ Обичам тази архитектура (Potsdamer Platz)

I loved the architecture (Potsdamer Platz)/ Обичам тази архитектура (Potsdamer Platz)

I loved the architecture (Potsdamer Platz)/ Обичам тази архитектура (Potsdamer Platz)

Bike Love

The biking seasons has started! Biking has always given me excitement and total feeling of freedom (maybe because I live on a hill and has a long way down). These pictures are from last autumn in the park with my girls’ biking crew. Adore the warm afternoon light!

***

Започна сезонът на колелата! Карането на колело винаги ме е зареждало с вълнение и чувство на тотална свобода (може би защото живея на хълм и имам доста път надолу). Снимките са от миналата есен в парка с женската ни велобанда. Обожавам меката следобедната светлина!

AutumnGirl's biking crewAutumn lightAutumn lightGirl's biking crew

First Shots with LOMO LC-A Camera

01Photo24_23 res

The sign reads "I love you"

The sign reads “I love you”

Photo08_7 res03No post-processing, auto mode (wasn’t brave enough for more), at least the focus was OK. More wide-angled than I am used to normally/ Без допълнителна обработка, авто настройки, нямах смелост за повече, като цяло поне уцелих фокуса. По-широкоъгълен е, отколкото съм свикнала

Ideas Drive the World/ Идеите движат света

Well, at least mine. Yesterday was my first TEDx Bulgaria attendance. The atmosphere was impressive – 1000 people in the Sofia Opera House. A lot of food for the heart and the mind. It’s good to know you are not alone with your crazy dreams out there in the big world.
***
Поне моят свят. Вчера за пръв път откакто се провеждат, отидох на TEDx България. Атмосферата беше впечатляваща – 1000 човека в Софийската Опера. Много храна за ума и за душата. Добре е да знаеш,  че не си сам с безумните си мечти в големия свят.
image

image

image

(Taken with Samsung Note II – will have to put up with the quality)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 27 other followers