Winter Pause

by linawings

This year New Year’s Eve came just right – snowing quietly the last day and bright sky and sun on the first day.  I felt like keeping quiet, enjoying, dreaming, reading and drinking tea or port wine. Listening to the falling drops from the melting sun. Capturing some moments with my camera over the roofs and chimneys of the neighboring house. Enjoying quiet evenings with candles among the pumpkin and quinces under the Christmas tree. Looking into somebody’s eyes.

Everybody needs a pause. Longer if possible…

***

Тази Нова Година беше точно както трябва – последният ден с тихо падащ сняг, а първият ден с блестящо слънце и кристално ясно небе. Искаше ми се да постоя спокойно, да се наслаждавам, мечтая, чета и пия чай или порто. Слушам капчука на топящия се сняг. Улавям с фотоапарата някои моменти над съседните покриви и коминчета. Вечерите са спокойни със свещи между тиквата и дюлите под коледната елха. Отсреща са нечии очи.

Всеки има нужда от пауза. Ако може по-дълга…

Advertisements