Sweet August Leisure

by linawings

At My Balcony/ Моят балкон

I had on my sewing table a friend’s dotted dress to repair, I saw almost the same drying at the sun in the neighborhood/ Тъкмо поправях една рокля на точки на една приятелка и видях подобна да съхне на простор наблизо

After the tiramisu is ready, it’s just normal to lick the remaining cream/ След като тирамисуто е готово, нищо не може да ни спре да оближем останалия крем

Paper Airplane/ Самолетче

Those yards/ Тези дворчета

“Arch. Yordan Milanov Str”/ ул. “Архитект Йордан Миланов”

“Arch. Yordan Milanov” Str/ ул. “арх. Йордан Миланов”

“Borova Gora” Str/ ул. “Борова Гора”

“Borova Gora” Str/ ул. “Борова Гора”

“James Boucher” Blvd/ бул. “Джеймс Баучер”

“James Boucher” Blvd/ бул. “Джеймс Баучер”

“James Boucher” Blvd/ бул. “Джеймс Баучер”

“James Boucher” Blvd/ бул. “Джеймс Баучер”

“Milin Kamak” Str/ ул. “Милин камък”

The Lozenetz Residence/ Резиденцията в Лозенец

The Lozenetz Residence/ Резиденцията в Лозенец

I made friends with these children when strolling on a street in my area. One of them had heard about film cameras/ Сприятелих се с тези деца, докато си вървях по една улица в квартала. Едно от тях беше чувало от дядо си за лентови фотоапарати

Advertisements