Between Lightness and Perseverance/ Между лекотата и упоритостта

by linawings

choice

(Inner yard * 2012 * film with lomo effect)

The past year turned out versatile, challenging and … quite creative. My inner criteria were higher than ever.

The feeling of being myself contains both: lightness to be able to feel the world with your senses and perseverance to make something you believe in to happen.

I wish the New Year gives me more opportunities to learn how to integrate these extremes better.

Dreams eventually work out I believe. Just cherish the dream in your mind.

***

Изминалата година беше разнообразна, предложи много предизвикателства и в крайна сметка беше плодотворна. Вътрешните ми критерии бяха по-високи от всякога.

Чувството да бъда себе си включва и двете: лекота, която позволява на сетивата да са отворени към света и упоритост да осъществиш нещо, в което вярваш.

Иска ми се новата година да ми даде повече възможности, за да се науча как да живея по-добре с тези две крайности.

Убедена съм, че мечтите в крайна сметка винаги се осъществяват. Просто трябва да се грижим за тях.

Advertisements