Berlin… again

by linawings

Well, some places are so magnetic that bring you back anytime. My girlfriends wanted to visit the city and here we went end of March expecting early spring (leaving Sofia) and finding ourselves in late winter (arriving Berlin). My third time, enjoying it again. (Went digital this time, wanted to try if still inspires me).

(See my previous album from Berlin (film) here )

***

Някои места магнетично привличат връщането ти някога, някъде във времето. Приятелките ми искаха да идем и се озовахме в града в края на март, очаквайки ранна пролет (напускайки София), а заварвайки късна зима (пристигайки в Берлин). Трети път ми е, нямаше как да не ми хареса. (Пробвах дигитално снимане този път, исках да видя дали все още ме вдъхновява).

(Предишният ми албум от Берлин (на лента) е тук )

The Cathedral, Alexanderplatz TV tower & The Berlin Wall East Side Gallery (one of the most awful places I have been to)/ Катедралата, ТВ кулата на Александерплац & The Berlin Wall East Side Gallery (eдно от най-ужасните места, на които някога съм била)

 The Reichstag & The Art Academy — в Berlin, Germany


The Reichstag & The Art Academy/ Райхстага& Академията на изкуството

The Art Academy

The Art Academy

Historic Museum Island (but street art everywhere)

Historic Museum Island (but street art everywhere)/ Историческият остров на музеите (уличното изкуство е навсякъде)

Friedrich Str. (Mitte) / Mitte е централният район на Берлин

Friedrich Str. (Mitte) / Mitte е централният район на Берлин

Historic Museum Island/  Историческият остров на музеите

Historic Museum Island/ Историческият остров на музеите

Historic Museum Island/ Историческият остров на музеите

Historic Museum Island/ Историческият остров на музеите

It says "I love you"/ "Обичам те" на немски

It says “I love you”/ “Обичам те” на немски

Love, love... / Любовта е навсякъде

Love, love… / Любовта е навсякъде

It is quite unusual to see the philosphical "Take what you need" on a note on the traffic light pole/ Бележка на светофарен стълб "Вземи каквото ти е нужно" - доста философско

It is quite unusual to see the philosophical “Take what you need” on a note on the traffic light pole/ Бележка на светофарен стълб “Вземи каквото ти е нужно” – доста философско

Prenzlauerberg - the alternative area/  Prenzlauerberg - алтернативен район в Берлин

Prenzlauerberg – the alternative area/
Prenzlauerberg – алтернативен район в Берлин

 Jewelery hunting (always on the mind in a girls' group) / В момическата група бижутата винаги привличат вниманието


Jewelery hunting (always on the mind in a girls’ group) / В момичешката група бижутата винаги привличат вниманието

Prenzlauerberg - Sunday flee markets/ Prenzlauerberg - неделни пазари

Prenzlauerberg – Sunday flee markets/ Prenzlauerberg – неделни пазари

Prenzlauerberg

Prenzlauerberg

Love, love.../ Любовта е навсякъде

Love, love…/ Любовта е навсякъде

Sophien Str. (Mitte)

Sophien Str. (Mitte)

Sophien Str. (Mitte) - trendy design shop/ Sophien Str. (Mitte) - як дизайнерски магазин

Sophien Str. (Mitte) – trendy design shop/ Sophien Str. (Mitte) – як дизайнерски магазин

17

A reading nest/ Гнездо за четене

A reading nest/ Гнездо за четене

Saturday afternoon in Mitte - central Berlin area/ Съботен следобед в  Mitte - централен район на Берлин

Saturday afternoon in Mitte – central Berlin area/ Съботен следобед в
Mitte – централен район на Берлин

Prenzlauerberg - the alternative area/  Prenzlauerberg - алтернативен район на Берлин

Prenzlauerberg – the alternative area/
Prenzlauerberg – алтернативен район на Берлин

2122232425

Graffiti paradise/ Берлин е раят на графитите

Graffiti paradise/ Берлин е раят на графитите

Graffiti paradise/ Берлин е раят на графитите

Graffiti paradise/ Берлин е раят на графитите

Postboxes/ Пощенски кутии

Postboxes/ Пощенски кутии

Historic place turned into alternative area / Историческо място е превърнато в алтернативна зона

Historic place turned into alternative area / Историческо място е превърнато в алтернативна зона

30

Prenzlauerberg - alternative living against the rules/ Prenzlauerberg - живеене против правилата

Prenzlauerberg – alternative living against the rules/ Prenzlauerberg – живеене против правилата

3233343536373839

Remember what I told you about the jewelery hunting/ Спомнете си какво ви казах за лова на бижута

Remember what I told you about the jewelery hunting/ Спомнете си какво ви казах за лова на бижута

Ex-libris at flee market (To the excitement of my friend Sve)/ Екс либрис на съботен пазар, който предизвика вълнението на моята приятелка Све

Ex-libris at flee market (To the excitement of my friend Sve)/ Екс либрис на съботен пазар, който предизвика вълнението на моята приятелка Све

In memory of the Jews who once lived in that area (those plates are all over Berlin)/ Тези плочки са из цял Берлин - в памет на евреите, които са живели в дадения район

In memory of the Jews who once lived in that area (those plates are all over Berlin)/ Тези плочки са из цял Берлин – в памет на евреите, които са живели в дадения район

The Memorial

The Memorial

44

Panoramic view over Berlin - you see the gigantic construction work going on in the city/ Панорамна гледка над Берлин - могат да се видят гигантските строителни работи в града

Panoramic view over Berlin – you see the gigantic construction work going on in the city/ Панорамна гледка над Берлин – могат да се видят гигантските строителни работи в града

46

I loved the architecture (Potsdamer Platz)/ Обичам тази архитектура (Potsdamer Platz)

I loved the architecture (Potsdamer Platz)/ Обичам тази архитектура (Potsdamer Platz)

Potsdamer Platz

Potsdamer Platz

I loved the architecture (Potsdamer Platz)/ Обичам тази архитектура (Potsdamer Platz)

I loved the architecture (Potsdamer Platz)/ Обичам тази архитектура (Potsdamer Platz)

I loved the architecture (Potsdamer Platz)/ Обичам тази архитектура (Potsdamer Platz)

I loved the architecture (Potsdamer Platz)/ Обичам тази архитектура (Potsdamer Platz)

I loved the architecture (Potsdamer Platz)/ Обичам тази архитектура (Potsdamer Platz)

I loved the architecture (Potsdamer Platz)/ Обичам тази архитектура (Potsdamer Platz)

Advertisements