The Performer in Me

by linawings

This last year was dedicated to one side of me that proved to be very rewarding: my participation in a non-professional actor’s group (I used to play before but it took some years to come back). We prepared (as it seemed forever) for the performance of the English play “Love, Love, Love” by Mike Bartlett which took place in a sequence of weeks in June and July.

Acting is the science of life and on the scene anything about you shows as a magnifying glass for who you really are. Coming from your everyday life and throwing yourself into this parallel world is a hell of a challenge, but it’s unbelievable experience of dramatic ups and downs.

I believe everyone has a hidden performer inside, you just have to be ready to let your emotions go on the surface and never to think about it in terms of time/ result ratio. It’s not like in the business world.

***

Последната година беше посветена на една моя страст, която просто трябваше да осъществя – участие в актъорска група за непрофесионалисти (играла съм и преди няколко години, тази се завърнах отново). Работихме (с търпение и време, което изглеждаше безкрайно) по английската пиеса “Любов, любов, любов” от Майк Бартлет (превод на български: Харалампи Аничкин), чието представяне направихме в поредица от седмици през юни и юли.

Убедена съм, че актьорството е наука за живота и това, което си, личи на сцената, като през увеличително стъкло. Да дойдеш от ежедневния живот и да се хвърлиш в този паралелен свят е невъобразимо предизвикателство, състоящо се от драматични и емоционални възходи и падения.

Вярвам, че във всеки се крие способности на актьор, просто трябва да си готов да оставиш емоциите си да изплуват на повърхността и никога да не се скъпиш за времето, което се изисква, за постигане на резултат. Този свят е различен от бизнес света.

Advertisements