Directing of Life

by linawings

I just finished and greatly enjoyed the book “Notes on Directing” (130 Lessons in Leadership from the Director’s Chair) by Frank Hauser and Russell Reich. My interest is non-professional although keen because I find acting and directing really have a key to self-knowing, self-challenging and accepting the world with more senses that you are used to do. Besides you may have also noticed/felt that these people have the great potential to be leaders and influencers in the broadest sense of the word. At the end it is all about the big science of life – how to communicate with people to make them feel encouraged to show their best potential (a skill that is greatly rewarding the more you practice it with friends, employees, kids, partners, etc), how to stay positive under challenging circumstances, how to prepare to achieve the result you desire, etc. And it is always re-freshening to take a different perspective from other areas of human experience.

***

Току-що завърших и страхотно харесах книгата “Notes on Directing” (130 Lessons in Leadership from the Director’s Chair) от Frank Hauser и Russell Reich (не знам да е издавана на български). Интересувам се от темата непрофесионално, за мен цялата материя е вълнуваща, защото намирам в актьорството и режисирането ключ към себепознаването, задаването на предизвикателства към себе си и възприемането на света с повече сетива, отколкото сме свикнали. Смятам, че тези хора имат интересен потенциал за лидерство и влияние със силното си присъствие и начина си на мислене. В крайна сметка всичко това е част от голямата наука за живота  – как да комуникираме с другите, така че да ги окуражаваме да развиват патенциала си (умение, което дава голямо удовлетворение колкото повече го използваме към приятели, подчинени, деца, партньори и т.н.), как да останем позитивни при трудни и невъзможни обстоятелства, как да се подготвим, така че да постигнем резултата, който желаем и т.н. Различната перспектива, взета от други области на човешкия опит, винаги е освежаваща.

 

Advertisements